© InBalans Praktijk voor SensiPlus-therapie en Coaching HSP/ burn-out Zaamslag 2019    Privacyverklaring

Bedrijven en werkgevers

Heeft u het gevoel dat de werkdruk hoog ligt bij uw medewerkers?

Loopt uw medewerker tegen een burn-out aan of dreigt hij of zij uit te vallen?

Heerst er een gespannen sfeer binnen het bedrijf?

Meldt de medewerker zich regelmatig ziek?

Ervaart uw medewerker weinig energie?

Is uw medewerker uit balans door privéomstandigheden?

Is uw hoogsensitieve medewerker zich nog onvoldoende bewust van zijn of haar hsp-zijn, zodat er een

grotere kans op burn-out of stress-gerelateerde klachten bestaat?

Wees alert als werkgever. Als u niet tijdig handelt, is de kans groot dat de medewerker uitvalt en zich voor langere tijd ziekmeldt. Neem klachten van uw medewerkers serieus en geef als werkgever het bedrijf weer een positieve boost door Sensi-therapie in te zetten. Hoe? SensiPlus-therapie kan heel goed preventief ingezet worden voor uw medewerkers. De therapie behandelt niet alleen de klacht maar neemt de oorzaak weg. De medewerker komt in balans en komt in zijn kracht te staan. Medewerkers die ‘goed in hun vel zitten’ functioneren beter en werken productiever. U als werkgever profiteert van een afnemend percentage van het ziekteverzuim. Stress, depressie, ziekte, rouw en echtscheiding zijn enkele factoren die een grote rol kunnen spelen in het functioneren van uw medewerkers. Als werkgever kunt u uw medewerkers de mogelijkheid bieden om uit zichzelf contact op te nemen met mij voor een afspraak. Behandeling van medewerkers die regelmatig uitval veroorzaken door bijvoorbeeld terugkerende lichamelijjke klachten, zoals rugklachten of migraine. SensiPlus-therapie in combinatie met coaching kan prima ingezet worden ter ondersteuning of bespoedigen van het herstel van uw zieke medewerkers. Coaching/ begeleiding, eventueel in combinatie met SensiPlus-therapie kan uitkomst bieden in reïntegratie trajecten voor mensen in de ziektewet. Neem contact op voor de mogelijkheden en voor een vrijblijvend gesprek.      
Praktijk voor Sensi-therapie  en Coaching HSP/ HSK Zaamslag  
InBalans
Home SensiPlus   -  therapie Hoogsensitiviteit Bedrijven Over   mij Ervaringen Healing Tarieven Contact Home SensiPlus   -  therapie Hoogsensitiviteit Bedrijven Over   mij Ervaringen Healing Tarieven Contact
 SensiPlus-therapie, Access Counsciousness Lichaamsprocessen en energetisch werk     
Contact
                                                  InBalans        
                            Zaamslag
Frequentie-therapie Privacy
                                                                                       Stressgerelateerde klachten en hooggevoeligheid (HSP)  
Stress Access ® Body Processen Body Scanalyser Nieuws/blog Trauma