© InBalans Praktijk voor SensiPlus-therapie en Coaching HSP/ burn-out Zaamslag 2019    Privacyverklaring

Kuan Yin healing

Kuan Yin staat bekend als de Godin van genade, mededogen en vergeving. Ze is echter niet alleen een godin maar ook een verlichte Bodishattva. Dat houdt in dat zij haar aardse taken heeft vervuld en niet meer hoeft te reíncarneren. Zij maakt nu deel uit van de Witte Broederschap, een gemeenschap van alle opgevaren meesters. Haar specialiteit is de vergeving, genade en onvoorwaardelijke liefde. Haar dienst aan de mensheid is mededogen, compassie en healing aan onze aarde en mensheid. Kuan Yin vormt samen met moeder Maria en Isis de drievoudige Godin. Zij hebben het beheer over de healingsactiviteiten aan de mensheid.
Praktijk voor Sensi-therapie  en Coaching HSP/ HSK Zaamslag  
InBalans
Home SensiPlus   -  therapie Hoogsensitiviteit Bedrijven Over   mij Ervaringen Healing Tarieven Contact Home SensiPlus   -  therapie Hoogsensitiviteit Bedrijven Over   mij Ervaringen Healing Tarieven Contact
 SensiPlus-therapie, Access Counsciousness Lichaamsprocessen en energetisch werk     
                                                  InBalans        
                            Zaamslag
Frequentie-therapie Privacy
                                                                                       Stressgerelateerde klachten en hooggevoeligheid (HSP)  
Stress Access ® Body Processen Body Scanalyser Nieuws/blog Trauma