InBalans Praktijk voor SensiPlus-therapie en Coaching HSP/ burn-out Zaamslag 2019    Privacyverklaring

Uw privacy - nieuwe wet AVG

PRIVACYVERKLARING Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Het kan voorkomen dat in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na overleg met u en met uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: - zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, - er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen indien u dit wenst en nodig acht, met uw expliciete toestemming gebruikt worden: - Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. -     Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. -     Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en de accountant de financiële administratie kan verzorgen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. PRIVACY OP DE ZORGNOTA Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats uw geboortedatum de datum van de behandeling een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling bewegingstherapie’, of 'behandeling lichaamsgerichte psychotherapie’ de kosten van het consult PRIVACYVERKLARING WEBSITE EN GOOGLE ANALYTICS InBalans Zaamslag kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van InBalans Zaamslag, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan InBalans Zaamslag verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt: 1. Uw voor- en achternaam 2. Uw telefoonnummer 3. Uw mailadres Waarom InBalans Zaamslag deze gegevens nodig heeft InBalans Zaamslag verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan InBalans Zaamslag uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Hoe lang worden gegevens bewaard? InBalans Zaamslag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd. Worden uw gegevens gedeeld? InBalans Zaamslag verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK InBalans Zaamslag gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de laatste 3 cijfers van de IP-adressen worden geanonimiseerd. ‘Gegevens delen’ is uitgezet. Met Google is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Privacy wetgeving en Analytics Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Hayona en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Hayona heeft een verwerkingsovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Hayona geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Hayona een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van hayona.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig. Google Analytics - verklaring van Google Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (’Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Hayona BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt enutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. InBalans Zaamslag heeft hier geen invloed op. Opt-out Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar InBalans Zaamslag. InBalans Zaamslag zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee werkdagen, op uw verzoek reageren. Beveiliging InBalans Zaamslag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. (Hier zijn we momenteel mee bezig) Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op. WKKGZ Vanaf 1 januari 2017 is de WKKGZ in gegaan. (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) Als SensiPlus therapeute/ Erkend Aanvullend Therapeut ben ik daarvoor aangesloten bij het GAT (Geschilleninstantie Alternatief Therapeuten) Ik val als CAT-complementair therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/ Ik werk als CAT-complementair therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/ Wat te doen bij een klacht? Indien u na een behandeling vragen heeft of iets op te merken over de behandeling neemt u contact op met mij. Samen kijken we naar een antwoord of oplossing voor uw vragen en/of opmerkingen. Indien u hierna niet tevreden bent, kunt u contact opnemen met de beroepsorganisatie CAT complementair. Het stappenplan wat u kunt volgen vindt u hier. CAT De morele beroepscode

  

 
Home SensiPlus   -  therapie Hoogsensitiviteit Bedrijven Over   mij Ervaringen Healing Tarieven Contact Home SensiPlus   -  therapie Hoogsensitiviteit Bedrijven Over   mij Ervaringen Healing Tarieven Contact
 SensiPlus-therapie, Access Counsciousness Lichaamsprocessen en energetisch werk     
                                                  InBalans        
                            Zaamslag
Frequentie-therapie Privacy
                                                                                       Stressgerelateerde klachten en hooggevoeligheid (HSP)  
Stress
.
Access  Body Processen Body Scanalyser Nieuws/blog Trauma Privacy