© InBalans Praktijk voor SensiPlus-therapie en Coaching HSP/ burn-out Zaamslag 2019    Privacyverklaring

Kenmerken HSK

Hieronder volgen de kenmerken zoals Elaine Aron die noemt in haar boek ‘Het hoogsensitieve kind’ met nog enkele

aanvullingen. Met ook hierbij de aantekening dat ieder kind uniek is en niet alles op iedereen van toepassing is!

Ze schrikken snel

Ze hebben last van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes tegen de huid

Ze houden niet van verrassingen

Ze leren meer van een vriendelijke terechtwijzing dan van strenge straf

Ze lijken gedachten te kunnen lezen

Ze gebruiken moeilijke woorden voor de leeftijd

Ze ruiken elk vreemd geurtje

Ze hebben een scherpzinnig gevoel voor humor

Ze lijken zeer intuïtief

Ze zijn moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag

Ze hebben moeite met grote veranderingen

Ze willen zich verkleden als de kleren nat of zanderig zijn geworden

Ze stellen veel vragen

Ze zijn perfectionistisch

Ze hebben oog voor het verdriet van anderen

Ze houden van rustige spelletjes

Ze stellen diepzinnige, beschouwende vragen

Ze zijn zeer gevoelig voor pijn

Ze kunnen slecht tegen een luidruchtige omgeving

Ze hebben oog voor detail (iets dat van plaats is veranderd, een verandering in iemand zijn uiterlijk)

Ze kijken eerst of het veilig is alvorens ergens in te klimmen

Ze presteren het best wanneer er geen vreemden bij zijn

Ze beleven de dingen intensief

Dan zijn er nog kinderen met enkele extra eigenschappen: Ze zien beelden/ gebeurtenissen die de meeste anderen niet kunnen zien/ ervaren Ze zien entiteiten/ overledenen die voor anderen onzichtbaar zijn Ze zien kleuren of licht om mensen/ dieren/ voorwerpen heen Ze weten soms al wat er gaat gebeuren Ze horen ‘stemmen’ die hem/ haar iets vertellen, zonder dat anderen die ‘stemmen’ horen.         Kenmerken (Bron: LiHSK) Hieronder volgt een opsomming van kenmerken volgens de visie van LiHSK, onderverdeeld in vier categorieën:  lichamelijk: het fysieke lichaam, inclusief de zintuigen  emotioneel: gevoelens, omgang met anderen  mentaal: denken, leren, informatieverwerking  spiritueel: besef van een zingevende context, eventueel vallend buiten de grenzen van         het direct waarneembare Bij hoog-sensitieve kinderen herkennen we kenmerken uit alle vier de categorieën. De kenmerken staan in relatie tot elkaar en hebben dus vooral betekenis in hun onderlinge samenhang. Daarmee ontstaat een beeld van hoog- sensitiviteit, dat in een kind herkenbaar moet zijn. Voldoen aan slechts enkele kenmerken is in de visie van LiHSK dus niet genoeg om te kunnen spreken van hoog-sensitiviteit. Kenmerken op lichamelijk gebied:  veel zien, kleine veranderingen waarnemen  graag ‘langs de kant’ staan om te observeren  scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel ‘hard’ noemen  geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals een natte mouw of labeltjes in kleding  intens reageren op lichamelijke pijn  subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden  gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel ‘fel’ noemen Kenmerken op emotioneel gebied:  aanvoelen van stemmingen en emoties  zich snel zorgen maken  toetrekken naar kinderen die enigszins buiten ‘de groep’ vallen  behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet te veel mensen  moeite hebben met veranderende omstandigheden  de kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen  tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen  inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen  niet van verrassingen houden  op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie  niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan Kenmerken op mentaal gebied:  een goed geheugen hebben  voor de leeftijd over een grote woordenschat beschikken  snel van de ene gedachte naar de andere associëren  diepzinnige vragen stellen  eindeloos willen weten ‘waarom’  resultaten van rekenen blijven achter bij de rest van de vakken  een goed gevoel voor vreemde talen hebben, maar die graag in de praktijk leren via conversatie         (liever dan uit een boekje)  kennis op school niet letterlijk willen/kunnen reproduceren, maar liever creatief toepassen  moeite hebben met structureren en organiseren  een hekel hebben aan oefenen en herhalen  dichtklappen of zenuwachtig worden bij feitelijke, gesloten vragen  liever belevend lezen dan begrijpend lezen Kenmerken op spiritueel gebied:  eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen  vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn  zeer hechten aan de waarheid  gericht zijn op liefde en vrede  diep nadenken over levensvragen  sterke binding hebben met de natuur (planten, dieren)  blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen  wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen (‘mediator’) Soms is het overduidelijk dat een kind hoogsensitief is. Veel vaker echter is er twijfel, vooral wanneer gedragskenmerken van het kind tevens doen denken aan een leer- of gedragsstoornis als ADHD, ADD, NLD of PDD-nos Op de website van het Landelijk informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen (LiHSK) staat een kort overzicht van verschillende stoornissen in relatie tot hoogsensitiviteit. Dit kan uiteraard een psychologische diagnose niet vervangen!! http://www.lihsk.nl/vergelijking-met-stoornissen/       
Praktijk voor Sensi-therapie  en Coaching HSP/ HSK Zaamslag  
InBalans
Home SensiPlus   -  therapie Hoogsensitiviteit Bedrijven Over   mij Ervaringen Healing Tarieven Contact Home SensiPlus   -  therapie Hoogsensitiviteit Bedrijven Over   mij Ervaringen Healing Tarieven Contact
 SensiPlus-therapie, Access Counsciousness Lichaamsprocessen en energetisch werk     
Terug... Terug...
                                                  InBalans        
                            Zaamslag
Frequentie-therapie Privacy
                                                                                       Stressgerelateerde klachten en hooggevoeligheid (HSP)  
Stress Access ® Body Processen Body Scanalyser Nieuws/blog Trauma